Verrijkt Koninkrijk » Zoeken » Help

This page provides help with the user interface. We also provide technical documentation (in English).

Met de Zoekmachine kan de volledige tekst van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van dr. Loe de Jong doorzocht worden op trefwoorden.

Zoekopdrachten

In het vak "zoekopdracht" kunnen trefwoorden opgegeven worden. De meest basale zoekopdracht bestaat uit één woord.

Er zijn diverse mogelijkheden om op meerdere woorden te zoeken. Een simpele spatie tussen twee woorden geeft een "OR"-zoekopdracht, bijv. onderduik verzet zoekt op beide trefwoorden en geeft alle documenten terug waarin minstens een van beide voorkomt (voorbeeld). Moeten beide woorden voorkomen in elk resultaat, gebruik dan het woord AND, dus onderduik AND verzet Dit betekent dat beide termen samen in een paragraaf of alinea moeten voorkomen (afhankelijk van de optie Fijnmazigheid). Het aantal treffers van de tweede zoekopdracht zal gewoonlijk lager zijn dan die van de eerste.

Gebruik aanhalingstekens om op een frase van meerdere woorden te zoeken: "gewone mensen" vindt alle voorkomens van gewone, direct gevolgd door mensen.

Zoeken op varianten gebeurt met een sterretje: fascis* vindt fascisme, fascistisch, enz.

De volledige toegestane syntaxis voor uitgebreide zoekopdrachten staat beschreven in de documentatie van het zoekmachinepakket Lucene.

Screenshot

Fijnmazigheid, Ook zoeken in, facets

Het Koninkrijk is verdeeld in 29 boekdelen, die bestaan uit hoofdstukken, paragrafen en uiteindelijk alinea's. Met de optie Fijnmazigheid kan het niveau van zoeken langs deze as bepaald worden. Standaard wordt alleen gezocht in de lopende tekst van de "hoofddelen" van De Jongs werk. De optie "ook zoeken in" voegt hieraan desgewenst appendices, De Jongs verantwoording en de correcties (errata) toe.

Het zoeken in specifieke boeken en hoofdstukken is mogelijk door ná een zoekopdracht te hebben gegeven, deze te verfijnen met behulp van de faceted search interface (zie afbeelding hiernaast, waarin met een phrase query een beruchte frase wordt gezocht). Door op "Hele collectie" te klikken wordt de zoekopdracht weer op alle boekdelen uitgevoerd.

Volgorde

Resultaten kunnen op twee manieren geordend worden.

N.B.: bij het zoeken op meer dan één term tegelijk zonder AND is relevantie sterk aangeraden als sorteercriterium, aangezien het de passages met meer dan één overeenkomst met de zoektermen bovenaan zal zetten (bijv. een passage met zowel onderduik als verzet zal meer relevant worden geacht dan één waarin een van beide termen voorkomt).

Uitvoer

Uitvoer is mogelijk in vier verschillende formats: reguliere HTML voor dagelijks gebruik, en tabellen in drie mogelijke bestandsindelingen. CSV is geschikt voor verdere verwerking in bijv. Excel of SPSS. HTML-tabellen zijn geschikt om in één keer een overzicht van alle treffers van een zoekopdracht te zien. Het bouwen en (in de browser) laden van dergelijke tabellen kan langzaam zijn.